Kemijska politika

KEMIJSKA POLITIKA
KEMIJSKA INDUSTRIJA JE KLJUČNA ZA ZELENI PREHOD


Kemijska industrija je ključna za zeleni prehod celotne družbe - ponuja in razvija trajnostne rešitve za številne izzive sodobnega časa. Kot tako imenovana omogočitvena industrija zagotavlja vitalno pomembne materiale, surovine, tehnologije in izdelke za ostalo predelovalno industrijo, gradbeništvo, kmetijstvo, obrt, zdravstvo, veterino in končne potrošnike. Mednarodni in evropski strateški dokumenti jo označujejo kot generator razvoja. Da bo še naprej lahko igrala želeno vlogo, se mora tudi sama preobraziti in pri tem potrebuje vsestransko podporo.

Uresničevanja Evropskega zelenega dogovora in posledice korona krize pomenijo korenite spremembe. Vzpostavljajo se nove in spreminjajo obstoječe dobavno-prodajne verige. Nujno je, da se tudi slovenska industrija primerno umesti vanje, pri tem pa potrebuje tudi širšo podporo.

Oglejte si spletni strani za splošno javnost o kemijski industriji: www.pravakemija.si in o plastiki in industriji proizvajalcev plastičnih mas: www.dobrastranplastike.si.Stališča kemijske industrije: ključna sporočila oblikovalcem politik >

Za ogled letaka o ključnih sporočilih odločevalcem politik, kliknite tukaj.
Prihodnost Evrope z evropsko kemijsko industrijo >

Nemogoče je graditi boljšo prihodnost za Evropo brez uspešne evropske kemijske industrije. 

To poročilo je pobuda evropske kemijske industrije, v katerem želimo opisati verjetno pot v smeri uspešne in bolj trajnostne Evrope v letu 2050. To je naša zaveza na poti, ki je pred nami: čistejša, varnejša in bolj krožna. Proizvesti več z manj. Večja pravičnost. Prehod v digitalizacijo. Dinamična odpornost.

Ne želimo le uspešno poslovati v naslednjih 30 letih in kasneje, temveč tudi voditi prehod naše panoge na svetovni ravni s ponujanjem evropskih rešitev za globalne izzive.

Več >>

Evropski Svet za kemično industrijo >> Cefic
 

Evropska komisija je objavila dokument Transition Pathway for Chemical Industry >

Dokument je velik mejnik za kemijsko industrijo in ključni steber industrijskega načrta evropskega zelenega dogovora. Ponuja časovni načrt za jasno usmeritev na poti do leta 2050.