Kemijska politika

Aktualno

Izšla publikacija Lepila in tesnilne mase - Proizvodnja v Sloveniji

Z njo želi GZS-Združenje kemijske industrije izpostaviti pomen proizvodnje lepil in tesnilnih mas v slovenskem prostoru, tako nasploh kot tudi kot specifičen del kemijske industrije. Namen je tudi opozoriti na lepila in tesnilne mase kot izdelke in rešitve, ki omogočajo funkcionalnost  neštetih nepogrešljivih izdelkov in obenem prispevajo lažjemu in hitrejšemu zelenemu prehodu družbe.

Publikacija tako podaja trende na področju zadevnih izdelkov, predstavi nekatera slovenska podjetja, ki proizvajajo lepila in tesnilne mase, izpostavi nekaj zgodovinskih utrinkov in tradicijo tovrstne proizvodnje na slovenskem.

Pobudniki priprave publikacije so bili proizvajalci lepil in tesnilnih mas, povezani v Delovno skupino za lepila in tesnilne mase. Ta skupina pod okriljem GZS-Združenja kemijske industrije deluje že skoraj 25 let.


Izjava CEFIC o energetski krizi v EU

Svet za energijo je prejšnji teden razpravljal o nizu ukrepov, za katere se nam zdi, da žal ne kažejo dovolj nujnosti situacije. Številni od teh ukrepov zahtevajo nadaljnjo razlago, so napisani na široko in včasih nejasno ter niso jasni glede njihove uporabe v industriji.

Vodstvo Evrope pozivamo, naj industriji zagotovi takojšnje in natančne ukrepe pomoči, ki jih je mogoče hitro izvesti, da se zagotovi nadaljnja sposobnost preživetja operacij v Evropi.

Več si oglejte tudi na spletni strani CEFIC.

Praznovanje 50-letnice CEFIC z izjemnimi vrhunskimi evropskimi kemiki 

30. maja 2022, so bili na slavnostnem dogodku v Bruslju v sklopu praznovanja CEFICove 50-letnice predstavljeni ter izpostavljeni izjemni znanstveniki ter izjemni doktorski študenti s področja kemije iz evropskih držav. Med njimi je bila tudi Monika Horvat, slovenska predstavnica med izjemnimi mladimi doktorskimi študenti (slika spodaj).

Martin Brudermüller, predsednik CEFIC je dejal: »Veseli me, da me danes obkrožajo najboljši svetovni kemiki in izjemno nadarjeni mladi raziskovalci iz vse Evrope. Mlada generacija bo opredelila prihodnost kemijskih inovacij v Evropi in s tem uspeh Evropskega zelenega dogovora. Inovacije so naše bistvo: evropska  kemijska industrija je z več kot 9  milijardami EUR vsakoletnih naložb v raziskave in razvoj drugi največji vlagatelj na svetu. Zato je sodelovanje s sedanjo in naslednjo generacijo znanstvenikov zelo pomembno za prihodnost Evrope.".

 

Izbrani doktorski študenti bodo v nadaljevanju sodelovali z delom pri skupnem CEFICovem projektu, ki bo predstavljen letos jeseni.

Oglejte si novico tudi na spletni strani CEFIC.

   
 Slika iz leta 1927, na njej Albert Einstein in Marie Curie Remake slike levo, na njej naša študentka Monika Horvat 
                 
                                                                  

Ureditev kemikalij na podlagi uporabe bistvenega pomena 

Eden od novih vidikov Trajnostna strategija EU za kemikalije, ki so jo objavili leta 2020, je uvedba pojma »uporaba bistvenega pomena« pri ureditvi kemikalij v Evropi. To sproža številna pomembna vprašanja. Naslednji vidiki so se že omenjali v zgodnji obravnavi – kdo bo odločal o tem, kaj je bistveno in kaj ne? Kako zagotoviti, da celotni sektorji gospodarstva (npr. kozmetika, osebna nega) niso izključeni, saj se lahko štejejo za nebistvene? Kako lahko ta pojem olajša sprejemanje odločitev v zvezi s kemikalijami na ravni EU, ne da bi se zakonodajni postopek zapletal? Ta pomembna vprašanja so zastavili številni deležniki na nedavnem digitalnem dialogu, ki ga je v začetku leta 2020 organiziral Cefic.

Več>>
 Revizija uredbe REACH  

Revizija uredbe REACH predstavlja priložnost, da še naprej zmanjšujemo izpostavljenost najbolj škodljivim snovem in nadaljujemo z vzpostavitvijo predvidljivega regulativnega sistema, ki industriji in pristojnim organom omogoča, da osredotočijo vire tam, kjer je to najbolj pomembno, vključno z razvojem varnih in trajnostnih alternativ, kjer je to potrebno, in poenostavitvijo upravnih postopkov.

 Več>>


15.12.2021 - »V tranzicijo z ambicijo« - osrednja slovenska konferenca o internacionalizaciji in industriji 2021  

Na dogodku z udeleženci z najvišje ravni države in EU je bil posebej izpostavljen tudi pomen kemijske industrije. Brez kemijske industrije zelena preobrazba EU ni mogoča, pripravlja se tudi poseben načrt za prehod/preobrazbo kemijske industrije. 

 »Vloga kemijske industrije za strateško avtonomnosti in zeleni prehod Evrope« je bil eden od ključnih govorov konference. V kontekstu doseganja ciljev Evropskega zelenega dogovora je Marco Mensink, generalni direktor Cefic, izpostavil, da je postalo jasno in tudi prepoznano, da brez kemijske industrije preobrazba EU ni mogoča. Kemijska industrija zagotavlja npr. materiale za električne avtomobile, snovi, preparate in izdelke za zdravstvo, mikročipe, solarne panele itd.. Zato je nujno, da ima ustrezne pogoje, da razvija svojo inovativnost (je najbolj inovativna industrija), s tem pa ohranja tudi svojo globalno konkurenčnost . 

Kemijska industrija ima pred seboj še izredno zahteven izziv, pospešeno opraviti tudi lastno preobrazbo: postati podnebno nevtralna, digitalna, krožno usmerjena in prilagojena zahtevam evropske strategije za kemikalije za trajnostnost. Priprava Načrta za prehod kemijske industrije (»Transitional pathway«) je pred vrati: za navedene elemente preobrazbe bo projekt določil konkretne korake, kako izvesti ta prehod, obenem pa ohraniti konkurenčnost. 

Na okrogli mizi »Kje so meje odprtosti« za področje industrije pa sta poglede kemijske industrije delila predsednik uprave Lek d.d., Robert Ljoljo, ter generalni direktor Cefic, Marco Mensink. 

Oglejte si posnetek >>


Začetek govora Marca Mensinka je pri pribl. 2:06 uri posnetka, začetek okrogle mize za področje industrije pa pri pribl. 3:21 uri posnetka.   

Sporočilo GZS za javnost po konferenci


Marco Mensink, generalni direktor Cefic, dne 14.12.2021 spregovoril na UO-ZKI o situaciji in izgledih za 2022

14. decembra je potekal Upravni odbor Združenja kemijske industrije, kjer je generalni direktor Cefic, Marko Mensink  

  •  Stanje in pričakovanja na področju energetike (vključno s Fit for 55, CEFICov model za napoved podnebnega prehoda kemijske industrije iC2050),
  • ocena ekonomskih posledic evropske Strategije za kemikalije za trajnostnost,
  • surovine,
  • kadri. 

Predsednik Cefic je med javno obravnavo v Evropskem parlamentu predstavil pogled industrije na energetske vidike paketa "Fit for 55"

Odbor Evropskega parlamenta za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE) je 9. novembra 2021 izvedel javno predstavitev na visoki ravni o energetskih vidikih paketa Fit for 55.

Predsednik Cefica Martin Brudermüller je poudaril: »Da bi Evropo zagotovili kot destinacijo za naložbe v podnebno nevtralne in krožne tehnologije, je treba izboljšati nekatere določbe v paketu "Fit for 55". Zagotavljanje konkurenčnih cen za obnovljivo energijo in močan okvir za povečanje dobave zelenega vodika bo ključnega pomena za hitro prevzemanje v industriji.” 


Napovedujemo vrsto zanimivih dogodkov, ki jih organizira Cefic


 


Cefic se je pridružil debati o svežnju „Fit for 55“ na Evropskem svetu

Generalni direktor Cefic Marco Mensink je bil 7. septembra povabljen, da na srečanju delovne skupine Evropskega sveta za konkurenčnost in rast nagovori vseh 27 držav članic in Evropsko komisijo o pomembnih temah svežnja "Fit for 55", kot je revizija Sheme EU za trgovanje z emisijami, mehanizem za prilagajanje meja ogljika in spremembe direktiv o obnovljivi energiji in energetski učinkovitosti.

Marco Mensink je poudaril, da je sveženj „Fit for 55“ ključni korak za evropsko industrijo in evropsko družbo, da bo do leta 2050 prva v svetu na področju podnebne nevtralnosti ter naredi Evropo kot destinacijo za naložbe v podnebno nevtralne in krožne tehnologije.

Cefic je počaščen, da ga je slovensko predsedstvo Evropskega sveta uradno povabilo kot prvo industrijsko združenje v Bruslju, da predstavi poglede industrije na sveženj „Fit for 55“.

Več >>


Slovensko predsedovanje Svetu EU - kick off

Virtualni dogodek je potekal 22. junija 2021, skupaj sta ga gostila Cefic in Združenje kemijske industrije Slovenije. Predstavniki slovenskega predsedstva so predstavili prednostne naloge v obdobju predsedovanja. Predsedstvo bo nadziralo številne ključne dogodke za kemijski sektor, razprava pa je bila namenjena krepitvi povezovanja, izražena so bila pričakovanja na področju podnebne in energetske politike ter zakonodaje o kemikalijah.
Posvet pristojnih organov in industrije o evropski Kemijski strategiji za trajnostnost (KST)

3. junija 2021 je v soorganizaciji s Cefic in Uradom za kemikalije potekala virtualna okrogla miza glede Kemijske strategije za trajnostnost (KST), kjer so pristojni organi ter industrija podali pobudo za oblikovanje neformalne skupine, ki bo sledila temu procesu. Namen skupine je, da se bo ob vzpostavitvi raznih aktov redno srečevala ter aktivno sodelovala v tem procesu ter se odzivala pri implementaciji le-teh. KST prinaša okoli 80 regulatornih in neregulatornih sprememb, kar je za Slovenijo,  kot manjšo ekonomijo, velik zalogaj.